Organizacija

Organizacija QC odjela

Naš QC tim ima 21 osobu, uključujući voditelja, pomoćnika, QE, IQC, IPQC i QA.

Menadžer

Upravljajte QC odjelom

Pomoćnik

Odgovoran za upravljanje SOP-om i postupovnim dokumentima

QE

* Revizija materijala od strane dobavljača
* Osigurava upravljanje kvalitetom materijala.
*SOP planiranja i inspekcije kvalitete, SOP uključujući materijale dobavljača i proizvodnju AC adaptera za istosmjernu struju.
* Pritužbe klijenata
* Analiza statističkog izvješća o kvaliteti

avsavw

IQC

*Kontrola kvalitete materijala: IQC mora pregledati sve materijale u skladu sa specifikacijama i SOP-om IQC-a prije proizvodnje i mogu se koristiti samo nakon što su kvalificirani.Nekvalificirani povrat dobavljaču.

Ovo je prvi korak u kontroli kvalitete proizvoda u fazi materijala kako bi se osigurala kvaliteta punjača za AC i DC adaptere.

IPQC

*Kontrola kvalitete tijekom proizvodnje
Postoji ukupno 6 stanica za inspekciju kvalitete tijekom proizvodnje punjača za AC i DC adaptere.
Svaka stanica za kontrolu kvalitete ima odgovarajući SOP i izvješća o inspekciji kako bi se osigurala kontrola kvalitete proizvoda tijekom proizvodnog procesa, a zapisi se mogu vidjeti u bilo kojem trenutku.

QA

Kontrola kvalitete proizvoda prije otpreme