Organizacija

Organizacija odjela za kontrolu kvalitete

Naš QC tim ima 21 osobu, uključujući upravitelja, pomoćnika, QE, IQC, IPQC i QA.

Menadžer

Upravljajte odjelom za kontrolu kvalitete

pomoćnik

Odgovoran za vođenje SOP-a i proceduralnih dokumenata

QE

*Revizija dobavljača materijala
*Obavlja upravljanje kvalitetom materijala.
*SOP planiranja i inspekcije kvalitete, SOP uključujući materijale dobavljača i proizvodnju ac dc adaptera za napajanje.
* Pritužbe klijenata
* Analiza statističkog izvješća o kvaliteti

avsavw

IQC

*Kontrola kvalitete materijala: Sve materijale mora provjeriti IQC u skladu sa specifikacijama i IQC-ovim SOP-om prije proizvodnje i mogu se koristiti samo nakon što su kvalificirani.Nekvalificirani povrat dobavljaču.

Ovo je prvi korak u kontroli kvalitete proizvoda u fazi materijala kako bi se osigurala kvaliteta punjača ac dc adaptera.

IPQC

*Kontrola kvalitete tijekom proizvodnje
Postoji ukupno 6 stanica za kontrolu kvalitete tijekom proizvodnje punjača ac dc adaptera.
Svaka od QC stanica ima odgovarajući SOP i inspekcijska izvješća kako bi se osigurala kontrola kvalitete proizvoda tijekom proizvodnog procesa, a zapisi se mogu pregledati u bilo kojem trenutku.

QA

Kontrola kvalitete proizvoda prije otpreme